POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Protectia informatiilor in cursul prelucrarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile in Romania. SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nicio informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale.

 

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Cand vizitati site-ul web al SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL, serverul de web inregistreaza automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet si site-ul web de pe care ne vizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executarii unui contract. Cand prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atat mai necesar in cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site. Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail), modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL, dar poate include si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau a produselor solicitate. Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si intrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice. Utilizarea si dezvaluirea datelor personale si specificarea scopului datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de catre SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL in urmatoarele scopuri:

- de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail si SMS cu privire la produse si servicii (inclusive noile produse si servicii ale SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL), promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de catre SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL si de partenerii sai si administrare a bazei de date clienti, numai in masura in care persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;

- in scopul prelucrarii solicitarii dumneavoastra, inclusiv pentru asistenta clienti. SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul site-ului si sa nu le dezvaluie catre terte parti.

 

Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati:

- sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare atunci cand este cazul;

- sa mentineti si sa innoiti, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete.

Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele:

- sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informatie;

- sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

- sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare;

- sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.

In caz de nerespectare a acestor conditii, SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala.

 

Informatiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoana care viziteaza site-ul www.bbimage.ro si care ii ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

• prelucrarea acestor date si informatii personale de catre SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL in vederea efectuarii de studii de piata;

• transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct, numai in masura in care persoana in cauza si-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informatii, prin bifarea in mod corespunzator a casutei indicate;

• solutionarea de catre SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site);

• alte activitati intreprinse de SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii.

 

Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit catre site-ul www.bbimage.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, urmand a fi informati prin anuntul facut public de catre SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL prin acest sistem asupra drepturilor lor:

- dreptul de acces, respectiv SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL are obligatia sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediata pe adresa str. Cuza Vodă, nr. 22, Tirgu Mures, in atentia Departamentului Relatii Clienti;

- dreptul de interventie asupra datelor, respectiv SC EDITURA MEDIA IMAGE SRL are obligatia sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a va adresa justitiei;

- dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor personale ale solicitantului.

^Top